Nazorg

Nazorg en kwaliteitshandhaving

‘Ik ben pas tevreden wanneer u dat bent’ Daarom besteed ik ook veel tijd en aandacht aan nazorg. Bij de aflevering van de prothese vindt altijd een eindcontrole plaats om er zeker van te zijn dat u de juiste prothese meekrijgt die voldoet aan alle kwaliteitseisen en overeenkomt met het zorgplan. C Care garandeert levering binnen 8 werkdagen. Tevens maak ik met u een telefonische vervolgafspraak binnen twee weken. Zo kan ik monitoren wat uw ervaringen zijn en evalueer ik met u hoe de borstprothese en de prothese bh bevalt. Deze ervaringen worden genoteerd in uw klantendossier, daarbij garandeer ik dat alle dossiers op zorgvuldige wijze conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden bewaard. C Care evalueert een maal per jaar de kwaliteit van haar dienstverlening. Er vindt een borging van de kwaliteit plaats aan de hand van een analyse van de registraties op het gebied van o.a. toetsingsresultaten, uitwerking van kwaliteitsdoelstellingen en evaluaties van vorige jaren. C Care houdt mede daarom eenmaal per jaar een klanttevredenheidsonderzoek om afwijkingen in de dienstverlening te kunnen traceren. Er wordt dan een vragenlijst verstuurd aan minimaal 50 klanten. C Care hanteert de zgn. Deming cirkel in het organisatieproces; bij een afwijking of verbetering van de kwaliteit wordt de cirkel doorlopen. Die is gebaseerd op de begrippen analyseren – vaststellen – doorvoeren – registreren – beoordelen. Ook onderhoud C Care een hechte band met haar leveranciers en stelt ook aan hun dienstverlening hoge eisen.